Projekt ELEKTROODPAD-DOPAD

Projekt ELEKTROODPAD-DOPAD

Projekt  ELEKTROODPAD-DOPAD

„Masívna produkcia elektrospotrebičov a náš súčasný spôsob života zvyšujú dopyt po novom tovare. Vedie to k poškodzovaniu životného prostredia.“

 

Presun našich každodenných aktivít do online priestoru tieto problémy ešte viac zvýrazňujú. Gymnázium P. Horova sa v šk. roku 2021/2022 opakovane zapojilo do projektu:

ELEKTROODPAD-DOPAD ((https://elektroodpad.zivica.sk). Piaty ročník tohto projektu organizuje CEEV Živica (https://zivica.sk) so spoločnosťou Sewwa (https://www.sewa.sk).

CIELE PROJEKTU :

– poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu

– ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto oblasti

– vytvorenie školských tímov, v ktorých budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu a prinášať nové nápady a riešenia

Čo sme na škole urobili?

Ako hlavnú oblasť činnosti sme si vybrali:

Opätovné použitie funkčných, odložených, starších elektrických spotrebičov.

  1. Informovali sme našich žiakov prostredníctvom školského rozhlasu, sociálnych webových stránok, osobne aj v triedach formou prezentácie pri rovesníckom vzdelávaní a elektronicky aj rodičov a učiteľov.
  2. Na hodinách fyziky naši žiaci pozerali film „Vitajte v Sodome“ a diskutovali o ňom s učiteľmi aj navzájom.
  3. Vyzvali sme žiakov, aby si urobili doma s rodičmi, súrodencami a ostatnými rodinnými príslušníkmi audit elektrických spotrebičov a priniesli do školy tie poškodené a nepotrebné.
  4. Audit elektrických spotrebičov sme urobili aj v škole.
  5. Celkovo sme nazbierali cca 150 kg rôznych batérií a 300 kg iného odpadu, ktorý odviezli na recykláciu do spoločnosti Sewwa.
  6. Použiteľné veci sme roztriedili. Niektoré sme upravili na použitie pri pokusoch vo fyzikálnom laboratóriu. Niektoré sme darovali a pre niektoré hľadáme možnosti ich opätovného využitia.
  7. Zaoberali sme sa možnosťami úpravy starších počítačov a notebookov, aby sa dali ďalej používať. Tieto úpravy sme aj zrealizovali.

Aj v budúcnosti chceme pokračovať v týchto aktivitách. Pomôžme životnému prostrediu, aby bola planéta Zem lepším a krajším miestom.