Župné dni na GPH

Župné dni na GPH

13. mája 2022 sa na Gymnáziu Pavla Horova uskutočnilo niekoľko aktivít v rámci Župných dní KSK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorenie fotografickej výstavy k storočnici školy nájdete na: https://www.gphmi.sk/2022/05/fotograficka-vystava-gens-una-sumus-uz-100-rokov/

Počas celého dňa si mali možnosť návštevníci našej školy prezrieť priestory Gymnázia Pavla Horova.

Pri tejto príležitosti žiaci 2.B pripravili na 2. poschodí výstavu venovanú ikonickej osobnosti Pavlovi Horovovi k 100. výročiu založenia nášho gymnázia.  Osobitná vďaka patrí Margarétke Hajdukovej za umeleckú vizuálnu úpravu, Gabrielovi Kuriľakovi za technickú úpravu, ako aj Karin Petruňovej, Viktórii Tuturovej a Daniele Lechmanovej za finálne aranžmány.

Na 1. poschodí pod gesciou Mgr. Slávky Štovkovej  sme mohli obdivovať  nádherné umelecké práce našich výtvarníkov.

„Keď idú maturanti mestom….“

K aktivitám, ktoré sme organizovali v rámci župných dní patrila i tradičná rozlúčka našich maturantov so školou. Slávnostná rozlúčka prebehla na školskom dvore. Príhovory, ocenenia, vrúcne odkazy maturantov mladším spolužiakom a opačne, úsmevné spomienky na prvé dni v škole, kultúrny program a množstvo pozitívnych prianí ….

Celá fotogaléria dostupná na: https://www.gphmi.sk/fotogaleria/rozlucka-so-stvrtakmi-2022/

Pri príležitosti ukončenia štúdia na Gymnáziu Pavla Horova boli za reprezentáciu školy a vynikajúce výsledky ocenení títo žiaci 4. ročníka:

Zoznam ocenených

Trieda Meno a priezvisko
4.A – knihy Michal Tkáčik za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Olympiády z informatiky, krajských kolách súťaže ZENIT v programovaní a krajských kolách Matematickej olympiády
Matúš Fedorko za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Informatickej olympiády, za účasť na krajských kolách súťaže ZENIT v programovaní a v celoštátnych súťažiach Fyzikálny Náboj FKS a Matematický B-day
Marcel Nadzam za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole súťaže v 3D modelovaní
Ľubomír Jurčišin za výborný prospech, za úspešnú reprezentáciu školy v robotických súťažiach a za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH
Adam Haluška za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v robotických súťažiach, v súťaži Korespondenční seminář z informatiky a v celoštátnej súťaži Matematický B-day
Michaela Kolesárová za výborný prospech, za reprezentáciu školy v súťažiach z ruského jazyka a matematiky, v celoštátnych súťažiach Fyzikálny Náboj FKS a Matematický B-day a za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH
4.A – diplomy Andrea Kováčová za výborný prospech, za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH a za aktívnu prácu v triednom kolektíve
Rebeka Sabová za výborný prospech, za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH a za aktívnu prácu v triednom kolektíve
Martin Čupalka za výborný prospech a reprezentáciu školy a mesta vo folklórnom súbore Zemplín
Milan Špák za výborný prospech a reprezentáciu školy a mesta vo folklórnom súbore Zemplín
Štefan Mlynár za výborný prospech a reprezentáciu školy v robotických súťažiach
Martin Mackovič za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v robotických a informatických súťažiach
Maroš Pavlík za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v robotických súťažiach
Adrián Vlčák za výborný prospech, za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH a za aktívnu prácu v triednom kolektíve
Radoslav Baník za výborný prospech, za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Korespondenční seminář z informatiky a za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH
Vladimír Borek za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v informatických súťažiach a v súťaži Fyzikálny Náboj FKS
Dávid Tkáč za výborný prospech a prácu v triednom kolektíve ako predseda triedy
Adam Boboš za výborný prospech, za prácu v triednom kolektíve a za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH
Marek Minďár za výborný prospech, za prácu v triednom kolektíve a za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH
Filip Stanko za prácu v triednom kolektíve a nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH
4.B – knihy Ondrej Sivák za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole SOČ v odbore História a v súťaži „Čo vieš o hviezdach?“
Ema Kukurucová za úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži v ruskom jazyku
Jana Benková za úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži v ruskom jazyku a v programe DofE
Adriána Makeľová za úspešnú reprezentáciu školy v Olympiáde z chémie a účasť v celoštátnej súťaži Matematický B-day
Natália Kalinová za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach z predmetov biológia, fyzika, matematika a dobrovoľnícku činnosť
4.B – diplomy Nikoleta Paulová za úspešnú reprezentáciu školy v programe DofE a aktívnu prácu v školskom časopise KOCKY
Nina Semjanová za úspešnú reprezentáciu školy v programe DofE, v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, v krajských kolách Matematickej olympiády a v celoštátnych súťažiach Fyzikálny Náboj FKS a Matematický B-day
Lenka Vargovičová za úspešnú reprezentáciu školy v programe DofE
Miloš Vrabeľ za úspešnú reprezentáciu školy v umeleckom prednese poézie a dobrovoľnícku činnosť
Lenka Luteránová za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ z biológie a dobrovoľnícku činnosť
Vanesa Feňušová za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ z biológie
Edita Vrašťáková za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ z biológie a dobrovoľnícku činnosť
Matúš Novák za nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH
Katarína Herzanych za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Duchnovičov Prešov
Michal Mečiar za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži „Čo vieš o hviezdach?“
Kristína Tirpáková za dobrovoľnícku činnosť
Viktória Vargová za dobrovoľnícku činnosť
Vanesa Ščerbová za dobrovoľnícku činnosť
Katarína Kovalová za dobrovoľnícku činnosť
Adam Adamčík za výborný prospech, dochádzku a správanie
Veronika Bariliková za dobrovoľnícku činnosť
4.C – knihy Lukáš Doležal za výborný prospech, za aktívnu prácu v Študentskej rade, za koordináciu DOD – jazykový modul, za dobrovoľníctvo, za účasť v česko-slovenskom kole dejepisnej súťaže CHEB, za 2. miesto v súťaži Mladý Európan, za prácu na projekte Pokračovatelia novembra, za reprezentáciu školy a mesta vo folklórnom súbore Zemplín, za 3. miesto v kategórii Juniori (rok 2020) v Oblastnej bežeckej lige a za reprezentáciu školy v Maratóne mieru v Košiciach
Daniel Dzurjo za výborný prospech, za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády ľudských práv a v literárnych súťažiach na regionálnej i medzinárodnej úrovni, za účasť v česko-slovenskom kole dejepisnej súťaže CHEB, za 1. miesto v súťaži písaní esejí v anglickom jazyku v školskom kole a za účasť vo fyzikálnej súťaži FYZIKLÁNÍ on-line
Paulína Bugriová za výborný prospech, za 1. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády a za dobrovoľnícku činnosť
4.C – diplomy Oto Ulbricht za výborný prospech, za dobrovoľnícku činnosť a za reprezentáciu školy vo fyzikálnej súťaži FYZIKLÁNÍ on-line
Michal Tarbaj za 1. a 2. miesto v obvodovom kole Olympiády v nemeckom jazyku a za účasť vo fyzikálnych súťažiach Fyzikálny Náboj FKS a FYZIKLÁNÍ on-line
Nika Kocurová za výborný prospech, za 4. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku, za 1. miesto v súťaži písaní esejí v anglickom jazyku v školskom kole a za dobrovoľnícku činnosť
Ľubomíra Coričová za výborný prospech, za 3. miesto v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku a za dobrovoľnícku činnosť
Lea Lučanská za výborný prospech, za 1. miesto v školskom kole súťaže Juvenes Translatores a za zapájanie sa do jazykových súťaží školy
Alžbeta Dziaková za výborný prospech, za postup do celoslovenského kola Olympiády Podnikový hospodár a za dobrovoľnícku činnosť
Anna Bamburáková za výborný prospech, za 4. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku a za dobrovoľnícku činnosť
Ema Jakubová za výborný prospech, za prácu v školskom časopise KOCKY a za dobrovoľnícku činnosť
Bianka Vincová za výborný prospech, účasť na jazykových súťažiach školy, dobrovoľnícku činnosť a za aktívnu prácu v činnosti triedy
Richard Macko za výborný prospech a 3. miesto v Olympiáde SPBGU v ruskom jazyku (Petrohrad)
Andrii Riabokon za 3. miesto v Olympiáde v ruskom jazyku a za aktívnu reprezentáciu školy v jazykových súťažiach v ruskom jazyku
Daniela Okoličanyová za dobrovoľnícku činnosť
4.D – knihy Kristína Gaľová  za aktívnu činnosť v školskej a Krajskej žiackej rade, rade školy a prácu v triednom kolektíve
Ema Mišovčíková  za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v silovom trojboji
4.D – diplomy Miroslava Maťašová za prácu v triednom kolektíve
Valér Žofčák za reprezentáciu školy vo futbale
Roman Lichvár za reprezentáciu školy vo futbale
Janka Borošová za reprezentáciu školy v basketbale
4.E – knihy Matúš Jakuboc za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole (viacnásobný úspešný riešiteľ a viacnásobný víťaz) a v celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády, za 1. miesto v krajskom a celoštátnom kole Turnaja mladých fyzikov a účasť na výberovom sústredení pred medzinárodnou súťažou IYPT, za účasť vo fyzikálnych (Fyzikálny Náboj FKS, FYZIKLÁNÍ on-line, Fyzikálny korešpondenčný seminár) a matematických súťažiach (Matematický Náboj a Matematický B-deň), za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Matematickej olympiády a v súťaži ZENIT v programovaní
Benjamín Čornec za úspešnú reprezentáciu školy v matematických a vo fyzikálných súťažiach (Fyzikálna olympiáda, Fyzikálny Náboj FKS a FYZIKLÁNÍ on-line) a za sedemnásobné darovanie krvi
4.E – diplomy Radoslav Vapnár  za výborný prospech, dochádzku a správanie
Claudia Golmicová  za výborný prospech
Michaela Biačková   za výborný prospech, dochádzku a správanie
Kristína Čižmárová  za reprezentáciu školy v súťažiach z anglického jazyka
Filip Janošo  za reprezentáciu školy v programe DofE a nezištnú pomoc pri organizovaní denného IT tábora GPH
Martina Soročinová  za reprezentáciu školy a angažovanie sa v umeleckej oblasti
Michal Lukáč  za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach zo slovenského jazyka
Dávid Gabriel Hajnik  za reprezentáciu školy v športových súťažiach
Terézia Hasaralejková za výborný prospech, dochádzku a správanie
Lea Baranová za reprezentáciu školy v športových súťažiach
4.F – knihy Bianka Macková za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach a výborný prospech
Natália Džuganová za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach a výborný prospech
Barbora Polievková za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach a výborný prospech
Sebastián Mitro za reprezentáciu školy v športových súťažiach
Anastasia Kharetskaya za reprezentáciu školy v literárnych súťažiach v ruskom jazyku
4.F – diplomy Ivan Gažo za reprezentáciu školy v športových súťažiach
Anna Čobanová za výborný prospech, dochádzku a správanie
Tímea Dékányová za výborný prospech, dochádzku a správanie
Jakub Adamec za výborný prospech, dochádzku a správanie
Šimon Karšňak za výborný prospech, dochádzku a správanie
Dominik Kollár za výborný prospech
Kristína Pčolárová za výborný prospech, dochádzku a správanie
Damián Demko za výborný prospech, dochádzku a správanie
Chiara Mindárová za výborný prospech a správanie