Beseda s laureátmi Ceny Dionýza Ilkoviča

Beseda s laureátmi Ceny Dionýza Ilkoviča

Pri príležitosti storočnice nášho gymnázia sme dňa 29.09.2022 usporiadali besedu s laureátmi prestížneho ocenenia Ceny Dionýza Ilkoviča. (CDI)

Cenou Dionýza Ilkoviča môžu byť ocenení pedagógovia aj nepedagogickí pracovníci za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika. Sú to tí, ktorí svoj život zasvätili odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom, a to aj nad rámec povinného vyučovania.

Naša škola je hrdá na to, že máme takých tvorivých, nadšených a zanietených učiteľov, ktorí získali toto prestížne ocenenie. V priebehu piatich ročníkov, ktoré prebehli (2017-2021),  máme troch finalistov a to možno považovať za mimoriadny úspech v rámci celého Slovenska.

  1. RNDr. Jozef Smrek (CDI 2017) – celkový víťaz 1. ročníka súťaže – lovec fyzikálnych talentov, vychoval niekoľko generácií fyzikálnych nadšencov,
  2. RNDr. Mária Spišáková, PhD. (CDI 2020) – finalistka 4. ročníka súťaže – tvorivá a inovatívna pedagogička, ktorá organizuje každoročne veľké množstvo akcií s cieľom popularizovať informatiku a programovanie, otvára žiakom široké možnosti uplatnenia v IT sfére,
  3. RNDr. Mária Dományová (CDI 2021) – finalistka 5. ročníka súťaže – milovníčka nielen matematiky, ale aj poézie a umenia, láska k matematike u nej pretrváva aj v dôchodkovom veku a venuje sa tvorbe úloh MO a matematických zbierok.

Svojimi životnými príbehmi zaujali našich študentov a v mnohom motivovali. Cieľom besedy bolo nielen vysloviť kolegom veľkú vďačnosť za nadštadardnú prácu s talentovanou mládežou, ale chceli sme aj motivovať mladších kolegov a žiakov, preniesť trochu ich zanietenia, zápalu a entuziazmu na mladšie generácie a myslím, že sa nám to podarilo.

Toto milé medzigeneračné stretnutie poctili svojou návštevou aj naši bývalí kolegovia prírodovedci, pán riaditeľ A. Hnáth, E. Smreková, R. Holodňák. V závere besedy vyslovil pán Hnáth citát Isaaca Newtona „Ak som videl ďalej, bolo to preto, že som stál na pleciach obrov“, ktorým dotvoril neopakovateľné čaro daných chvíľ.

Ďakujeme. Bolo nám cťou.

RNDr. Renáta Gaľová