Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom…

Táto stará pravda sa v dnešnej modernej dobe potvrdzuje stále viac a viac, keďže znalosť cudzieho jazyka nám ponúka mnoho možností a uľahčuje nám život.

Dňa 27.9.2022 sa na Gymnáziu Pavla Horova uskutočnilo podujatie pre žiakov ZŠ v rámci Európskeho dňa jazykov. Spoločná aktivita sa konala v rámci napĺňania programu partnerskej spolupráce so základnými školami v Michalovciach i v okolí. Žiaci gymnázia sa tak svojimi aktivitami pripojili k oslave jazykovej rozmanitosti v Európe. Pozvaným žiakom základných škôl priblížili štyri cudzie jazyky ktoré sa na škole vyučujú. Gymnazisti si pre žiakov základných škôl pripravili kultúrne pásmo, v ktorom nechýbali zaujímavé informácie o jazykoch, divadielko, hudobné vystúpenie či recitácia v štyroch jazykoch. Prostredníctvom prezentácií predstavili osobitosti krajín, ktorých jazyky sa učia. V závere pripravili pre svojich mladších kamarátov jazykové hry a kvízy v nemčine, angličtine, ruštine a francúzštine.

Týmto spôsobom žiakom základných škôl priblížili jednotlivé cudzie jazyky a poukázali na to, že v dnešnej dobe je štúdium jazykov veľmi dôležité a prospešné. Veď práve jazyky sú kľúčom k poznaniu ostatných národov a vzájomnému porozumeniu.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásny umelecký zážitok!

Ing. Katarína Bušaničová, vedúca PK ANJ