Fullbrightov program/asistent anglického jazyka Ryan

Fullbrightov program/asistent anglického jazyka Ryan

Ryan McCracken je asistent anglického jazyka, ktorý bude od 1.9.2022 pôsobiť na našej škole do 30. júna 2023. Získali sme ho v rámci Fullbrightovho programu asistentov výučby, v ktorom sme boli pre školský rok 2022/2023 úspešní. Asistent bude vyučovať hodiny anglického jazyka a reálie v rozsahu 15-18 hodín týždenne.

Ryan pochádza z Richmondu vo Virgínii a prioritne bude pracovať so žiakmi jazykových tried a na hodinách konverzácií v treťom ročníku.  Veríme, že jeho prítomnosť na hodinách bude prospešná našim žiakom, ktorí budú mať možnosť uplatniť svoje znalosti anglického jazyka v aktívnom dialógu s rodeným Američanom a súčasne nadobudnúť nové vedomosti o amerických reáliách.

Ryanovi prajeme príjemný pobyt na Slovensku, veľa  tvorivých síl a pozitívnych učiteľských skúseností.