Vzdelávacie semináre Soft skills

Vzdelávacie semináre Soft skills

Soft skills alebo „jemné zručnosti“  sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Sú to interpersonálne zručnosti. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže spolupracovať a komunikovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu.

Odštartovali sme v škole projekt SOFT SKILLS, do ktorého sa zapojili žiaci 4. ročníka. Počas vzdelávania v priebehu školského roka študenti získajú zručnosti v týchto oblastiach:

  • time management
  • obchodná a jednoduchá psychológia
  • tvorba formálnych a neformálnych vzťahov
  • základy finančnej gramotnosti
  • praktické porovnanie zamestnania a podnikania

Veríme, že absolventi projektu získajú certifikát a potrebné zručnosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce.

Mgr.Erika Dudášová, kariérová poradkyňa