Odhalenie pamätnej tabule

Odhalenie pamätnej tabule

Drahé naše gymnázium!

Dnes máš veľký deň. My všetci, ktorí sme boli či sme Tvojou súčasťou Ti želáme len to najlepšie, krásny rozkvet, silu, veľa múdrosti i radosti, a to nielen dnes alebo zajtra, ale každý jeden deň!

Nech je aj ďalšie obdobie naplnené úspechom, uznaním, skvelými pedagógmi i úžasnými okamihmi, ktoré si všetci budeme pamätať po zvyšok svojho života!

Nech každý ďalší rok prinesie so sebou veľa pozitívnych momentov, poznaní, krokov vpred, zvládnutie nových výziev, úsmevov na tvárach, hrejivých pocitov na srdci, ale aj sĺz dojatia.

Všetko len to najlepšie, milé gymnázium!

Pri tejto príležitosti bola dnes, 12. októbra 2022, na priečelí  budovy školy slávnostne odhalená pamätná tabuľa k 100. výročiu vzniku nášho gymnázia. Iniciovala ju predmetová komisia spoločenskovedných predmetov a financovali ju súčasní pedagógovia školy.

Nech si nás pamätajú aj generácie, ktoré prídu po nás …