Zdieľané kolobežky (aj) na GPH

Zdieľané kolobežky (aj) na GPH

Dnes, v utorok 25. októbra 2022 v dopoludňajších hodinách, Košický samosprávny kraj spustil v Michalovciach projekt zdieľania elektrických kolobežiek – do skúšobnej prevádzky ich slávnostne odovzdal predseda KSK Rastislav Trnka v sprievode Lenky Vargovej Jurkovej (SICR KSK) a Petra Blaasa (zástupcu firmy Antik).

Prvé desiatky kolobežiek budú blízko 14-tich župných stredných škôl a študenti stredných škôl sa stanú ambasádormi tohto projektu. Do začiatku jari postupne pribudne v Michalovciach a Spišskej Novej Vsi 40 nabíjacích boxov a 108 zdieľaných kolobežiek. To všetko vďaka Košickému samosprávnemu kraju, župnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu a spoločnosti Antik.

Do projektu boli dnes zapojené dve michalovské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – Gymnázium na Ulici Ľudovíta Štúra a Gymnázium Pavla Horova. 

Zdieľanie elektrických kolobežiek predstavuje výraz modernej, ekologickej spoločnosti, pričom ich uloženie v blízkosti školy predstavuje výrazný vzdelávací a výchovný dopad na študentov a ich užívateľov. Je to skvelý pomocník pri pravidelných denných trasách i moderný spôsob ako využiť voľný čas.

 

Keďže ide zatiaľ o skúšobný režim, prijali sme tieto pravidlá zdieľania (požičiavania) kolobežiek na našej škole:

  • kolobežky sú „odparkované“ pri recepcii školy;
  • požičať si ich môžu naši žiaci, ktorí už dosiahli 18. rok života, na občiansky preukaz (preukážu sa ním Kataríne Demskej pri recepcii);
  • kolobežku musia „odparkovať“ najneskôr do 16.45 hod. opäť pri recepcii školy;
  • počas vyučovania sa kolobežky nepožičiavajú;
  • žiaci si môžu kolobežku požičať a jazdiť na nej iba na vlastnú zodpovednosť.

Poďme teda objavovať Michalovce a ich nepoznané zákutia na kolobežkách…

Mgr. Matej Starják, PhD.