EFFUSEáci v akcii

EFFUSEáci v akcii

EFFUSEáci V LABÁKOCH.

Tento názov niesla akcia, ktorú v rámci Týždňa vedy a techniky pripravila Prírodovedecká fakulta UPJŠ pre partnerské školy zapojené do projektu EFFUSE. Naši ,,effusáci“-Ľudo, Stela, Dominika, Emka a Bianka pod vedením RNDr. A. Ivanovej  zažili inšpiratívny deň na Ústave biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach. Mohli nielen vidieť ale aj sami si vyskúšať prácu vedcov. S pomocou zoologických kľúčov a mikroskopov analyzovali hlavné skupiny kôrovcov vo vzorkách vody, naučili sa rozoznať vajíčka plazov a obojžvelníkov, analyzovali ekologické nároky rýb, urobili mikrobiologický test s neškodnou baktériou, ale aj,, osobne sa spoznali“ s Betkou (pozn: samička veľhada kraľovského na foto), s agamou Oliverom a s korytnačkou Donnou zo zvieratníka ústavu.

Úprimne ďakujeme našej partnerskej škole – Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach – že nám aj takýmto spôsobom pomáha skvalitňovať vzdelávanie našich študentov.