Integrating Creativity and Innovation into Teaching

Integrating Creativity and Innovation into Teaching

V rámci programu Erasmus + ponúklo školiace centrum Europass Teacher Academy vo Florencii v dňoch 14. – 19. novembra 2022 možnosť nahliadnuť do inovatívnych trendov výučby zameraných na rozvíjanie kreativity aj v súvislosti s využitím moderných komunikačných technológií ako aj náhľad do kultúrnej, historickej a jazykovej stránky tejto európskej metropoly.

Medzi 12 účastníkmi kurzu zo 6 krajín mala zastúpenie aj naša škola, pričom medzikultúrna spolupráca poskytla okrem obohacujúcich edukačných podnetov samotného kurzu aj mnohé cenné poznatky v rámci potreby intergrácie vzájomných európskych kultúrno-spoločenských poznávacích trendov. Naša školiteľka zožala úspech, no o nič menší neobišiel ani nás – kreativita, veľmi príjemná atmosféra a bohatý program boli zárukou úspechu.

 

PhDr. Agáta Košičanová, PhD.