Jeden deň stredoškoláka

Jeden deň stredoškoláka

Dňa 16. 11. 2022 sme privítali na našej škole žiakov partnerskej ZŠ na Okružnej ulici v Michalovciach. Žiaci si vyskúšali jeden deň stredoškoláka na Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach a úspešne zvládli všetky pripravené aktivity.

Absolvovali zaujímavú výuku v chemickom, fyzikálnom, biologickom laboratóriu a v učebni informatiky. Ako mladí vedci s nadšením zvládli titráciu, bádateľskou metódou sa pokúsili spoznať šikmý vrh a zaujalo ich aj stojaté vlnenie na pružnom vlákne. Na biológii sa zasa pokúsili preniknúť do tajomstiev genetiky. Na svoje si prišli aj nadšenci programovania, ktorí v našom novom IT Lab Creativity úspešne zvládli programovanie mikrobitov.

Veríme, že sa žiakom výuka v našich laboratóriách páčila, že sme ich motivovali k intenzívnejšiemu štúdiu prírodovedných disciplín.

Inšpirovali sme sa našou partnerskou Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach, ktorá takúto akciu robí pre stredoškolákov. Ďakujeme jej za inšpiráciu, radi sa učíme od skúsenejších. V aktivitách chceme pokračovať podľa požiadaviek partnerských ZŠ.

RNDr. Renáta Gaľová, zástupkyňa riaditeľky školy