Náboj Junior 2022

Náboj Junior 2022

Rovnakú radosť z počítania, akú pociťujú naši študenti v rôznych tímových matematických a fyzikálnych súťažiach, sme chceli dopriať aj žiakom základných škôl a osemročných gymnázií a preto sme sa v tomto školskom roku stali regionálnym organizátorom súťaže Náboj Junior. Súťaž sa uskutočnila 25. novembra 2022 v priestoroch Gymnázia Pavla Horova.

V tomto roku sa do spomínanej súťaže zapojilo takmer 1500 tímov v ôsmich krajinách Európy, 11 miest v Poľsku, 17 v Česku a 23 na Slovensku. Online sa súťažilo aj v Belgicku, Chorvátsku, Francúzsku, Holandsku a Španielsku. Na začiatku súťaže obdržal každý tím 6 úloh. Vždy, keď tím niektorú úlohu správne vyriešil, dostal novú úlohu. Víťazom sa stal tím, ktorý v danom časovom limite správne vyriešil najviac úloh.

V našej škole súťažilo 15 tímov, na Slovensku spolu 417 tímov. Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ, Štefánikova 31, Humenné, v celoštátnom meradle obsadila 2. miesto a v medzinárodnom vynikajúcu 4. priečku z 1392 tímov. V regionálnej výsledkovej listine druhú pozíciu obsadili žiaci z Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce a tretia priečka patrila žiakom zo ZŠ, Okružná 17, Michalovce.

Veríme, že nielen žiakov víťazných tímov, ale všetkých zúčastnených táto súťaž zaujala a motivovala k ďalšiemu štúdiu matematiky a fyziky. Vďaka patrí našim študentom, ktorí ochotne pripravovali túto súťaž a prispeli k jej zdarnému priebehu.

Výsledky: https://junior.naboj.org/sk/sk/results/category/nj/

PaedDr. Ľ. Hajdanka