Shakespeare´s Memorial

Shakespeare´s Memorial

Umelecký prednes poézie a prózy v anglickom jazyku

V krajskom kole recitačnej súťaže v anglickom jazyku Shakespeare´s Memorial, ktorá sa konala dňa 23. novembra 2022 na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach, nás reprezentovali Viktória Marinčáková (III.E) ktorá súťažila v prednese poézie básňou Let the light enter a Barbora Rosolová (II.D) prózou N. Gaimana and T. Prachetta pod názvom Good Omens.

Prednes bol slávnosťou slova v anglickom jazyku, o čom svedčia výborné výkony zúčastnených. Pri hodnotení porota kládla dôraz na výber textu, zvukovú stránku a jeho umelecké stvárnenie. V súťaži, v ktorej súťažiaci – víťazi školských kôl prejavili jazykový a umelecký talent, získala Viktória Marinčáková 3. miesto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerstvé dojmy zo súťaže Viktória opísala takto: „Zúčastniť sa na súťaži v takom neuveriteľnom prostredí ako Gymnázium Šrobárova v Košiciach a mať príležitosť zažiť recitácie ľudí s rovnakým záujmom o anglický jazyk ako my, bolo veľmi očarujúce. Privítali nás s otvorenou náručou, úsmevom na tvári a hlavne dobrou atmosférou, ktorá bola potrebná pri prednese. Bolo tam veľké zastúpenie nesmierne nadaných žiakov, ktorí boli veľmi šikovní a my sme si ich recitovanie užívali. Domov sa vraciame s dobrým pocitom, ďalšou skúsenosťou a odhodlaním sa zúčastniť aj budúci rok.“

Ing. Katarína Bušaničová