Školské majstrovstvá KSK študentov v zrýchlenom šachu

Školské majstrovstvá KSK študentov v zrýchlenom šachu

29. novembra 2022 sa na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce uskutočnilo krajské kolo v šachu jednotlivcov. Vyhlasovateľom súťaže bol Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR a usporiadateľom Šachový klub Zemplín Michalovce a Gymnázium, Ľ. Štúra 26,  Michalovce.

Hrací systém: švajčiarsky systém na 7 kôl s hracím tempom 2 x 10 min. na partiu, bez zapisovania ťahov. Pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupové body, počet výhier, výsledok zo vzájomných stretnutí, doplnková partia.

Z desiatich reprezentantov našej školy sa na 3. mieste umiestnil Norbert Riebesam, ktorý sa automaticky kvalifikoval na Majstrovstvá SR. Marko Kotora sa umiestnil na 5. mieste a o jeho prípadnom postupe na Majstrovstvá rozhodne organizátor súťaže, ktorý mu môže udeliť tzv. divokú kartu.

Mgr. Lucián Gonda