Volejbalový turnaj pedagógov

Volejbalový turnaj pedagógov

Pri príležitosti storočnice Gymnázia Pavla Horova naša škola organizovala  25.11.2022 volejbalový turnaj pedagógov. V duchu fair play sa odohrali zápasy zúčastnených škôl a výsledky sú nalsedujúce:

1.miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce

2.miesto: Gymnázium Pavla Horova

3.miesto: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám za priateľské zápasy.