We speak English

We speak English

Dňa 24. novembra 2022 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2.B. Zúčastnilo sa jej 18 žiakov 3. a 4. ročníka a súťažilo sa v písomnej a ústnej časti.

Na prvých troch miestach sa umiestnili: Sofia Sabová z III. D triedy, Kristína Borošová z IV. B triedy a Matej Bamburák z III. C triedy. Súťaž administrovali profesorky Natália Demková a Katarína Salátková a čerešničkou na torte a zároveň skúšajúcim v ústnej časti bol náš americký asistent Ryan. Ďakujeme všetkým zúčastneným za vysokú úroveň angličtiny a pohodovú atmosféru.

Dňa 25. novembra 2022 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, kategória 2A. Zúčastnili sa ho žiaci 1. a 2. ročníka. Jazykové zručnosti z angličtiny si otestovalo 33 žiakov. V teste ukázali svoje vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, počúvania a čítania s porozumením a v ústnej časti využili svoju fantáziu a vynaliezavosť pri vytvorení príbehu s použitím obrázkov a následne v rolovej úlohe, v ktorej mali možnosť konverzovať.

Víťazom školského kola sa stal Matej Karpáč z I. B. Na 2. mieste sa umiestnil Ján Paľo z II.A a tretie miesto získala Sophia Baršovská z I.A.

Všetkým študentom blahoželáme a víťazom želáme veľa šťastia a úspechov v okresnom kole.

PK ANJ