Ako si posilniť a udržať duševné zdravie

Ako si posilniť a udržať duševné zdravie

Podporujeme sa navzájom

Každý z nás sa počas života môže stretnúť s rôznymi druhmi ťažkostí, s ktorými si nevie poradiť. Je preto veľmi dôležité vedieť nájsť zdroje duševnej podpory, ľudí, priateľov, ktorí sú okolo nás a predstavujú pre nás studnicu istoty. Rovnako dôležité je aj vnímať ľudí v našom okolí takých, akí sú, tolerovať, prijímať a podporovať ich, pričom je podstatné vedieť sa o nich postarať. Ide o veľmi cenenú zručnosť, ktorú by si mal osvojiť každý z nás. Práve preto sme sa v uplynulých mesiacoch spolu so žiakmi venovali tomu, ako „bojovať“ so stresom, podporiť duševné zdravie, rozvíjať svoju všímavosť, empatiu a toleranciu voči ostatným. Formou skupinových aktivít sme sa učili prekonávať predsudky a stereotypy pretrvávajúce v spoločnosti.

 

Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným za vzájomnú spoluprácu a teším sa na ďalšie spoločné aktivity.

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička