Exkurzia v Nemeckej knižnici Goetheho inštitútu v Košiciach

Exkurzia v Nemeckej knižnici Goetheho inštitútu v Košiciach

Nemčinári na návšteve v Nemeckej knižnici Goetheho inštitútu v Košiciach

Dňa 12. 12. 2022 sa nemčinári z I. C a II. C  po pár rokoch odmlky vybrali na exkurziu do Nemeckej knižnice pri  Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach –  v sprievode učiteliek nemeckého jazyka I. Biačkovej, Ľ. Suškovej a asistentky M. Wittzack.

Náš program  – výlučne v nemeckom jazyku – pozostával:

  • z informácií o ponuke knižnice, kvízu, hier – pantomíma, opis,
  • z prehliadky  zaujímavých miest a budov v centre mesta.

Ďakujeme pani Naďovej  – vedúcej oddelenia a učiteľke nemeckého jazyka – za zaujímavé informácie, pani Grewe za  spoluprácu v knižnici a pani Karkošiakovej – našej sprievodkyni a zároveň učiteľke nemeckého jazyka.

Čo ponúka Nemecká knižnica Goetheho inštitútu v Košiciach?

  •  materiály na výučbu a štúdium nemeckého jazyka,
  • beletriu v nemeckom jazyku pre všetky vekové kategórie,
  • odbornú literatúru z rôznych oblastí, najmä z oblasti jazyka a literatúry, pedagogiky, dejín, filozofie, psychológie a umenia,
  • časopisy,
  • filmové tituly v nemeckom jazyku,
  • spoločenské hry,
  • študovňu s počítačom a pripojením na WIFI
  • v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave organizuje knižnica  kultúrne podujatia – autorské čítania, výstavy, prednášky 

Mgr. Ivana Biačková, PK NEJ