Stále ti držíme miesto v DofE!

Stále ti držíme miesto v DofE!

„Dofe je unikátnym programom na Slovensku, ktorý pomáha mladým Slovákom spoznávať svet aj samých seba.“

                                                                                                                                (Nigel Baker, britský veľvyslanec na Slovensku)

Miestne centrum medzinárodného programu Cena vojvodu z Edinburghu (DofE) pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach píše už svoju štvrtú kapitolu, ktorá sa začína pre nás rekordným počtom účastníkov na všetkých úrovniach – zlatej (1 účastník), striebornej (10 účastníkov) a bronzovej (43 účastníkov). Naša rodina DofE už má 54 členov.

Je to skvelé, že naši študenti sa zapájajú do tohto programu, pracujú na sebe, rozvíjajú svoje schopnosti a zručnosti a stanovujú si individuálne ciele, ktoré chcú dosiahnuť. Či už sú to jazyky – angličtina, španielčina, ruština, nemčina alebo cyklistika, varenie, pomoc starším, starostlivosť o životné prostredie, kreslenie, doučovanie, posilňovanie, beh, tanec, strojopis alebo volejbal. Každý z nich musí na sebe vytrvalo pracovať 3 – 18 mesiacov a čelia štyrom výzvam. Pracujú ako dobrovoľníci, športujú, rozvíjajú svoj talent a na záver preveria svoje sily na dobrodružnej expedícií, ktorú absolvujú so svojimi kamarátmi Dofákmi. Svoj pokrok pravidelné sledujú v aplikácií DofE, komunikujú s mentormi a vedúcimi, celý program plnia na svojej škole a na záver získajú prestížny a uznávaný medzinárodný certifikát. Pomáhajú im pri tom vedúci programu, vedúci dobrodružnej expedície a mentori.

Aj náš tím Dofe sa rozrastá. Novou vedúcou programu sa stala Mgr. Natália Demková.

Sme zároveň nesmierne  radi, že sme mali možnosť stretnúť sa s desiatkami vedúcich a expedičákov z východného a stredného Slovenska na Meet Day DofE v Košiciach 24. novembra 2022. A bolo nám spolu skvele! Deň plný inšpirácii, oddychu, zoznamovania a zdieľania cenných zážitkov absolvovala Ing. Katarína Bušaničová, vedúca DofĚ. Dotkli sme sa tiež tém ako ocenenie samého seba, spontánnosť, zvedavosť a dôležitosť humoru v živote. Náš deň sme zakončili skvelým workshopom o duševnom zdraví adolescentov a psychických problémoch, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia v dnešných dňoch z dielne Radky Čopkovej.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli, doniesli dobrú náladu a svoje bohaté skúsenosti.

Mgr. Dagmar Herbecová, koordinátorka DofE a Váš Dofe tím 🙂