Štúrovci na GPH

Štúrovci na GPH

V priestoroch našej školy boli v týždni od 28. novembra do 2. decembra 2022 inštalované informatívne panely, dokumentujúce štúrovské hnutie a jeho najvýznamnejších predstaviteľov. Žiaci tak mali možnosť počas prestávok, voľných hodín i na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a dejepisu – aj s využitím zaujímavých pracovných listov – dozvedieť sa viac o období slovenského národného obrodenia s tým, že odkaz štúrovcov je aktuálny i dnes, a práve dnes.

Výstava ukázala, že aj toto obdobie našich dejín sa dá spracovať a prezentovať atraktívnym, zaujímavým spôsobom, napr. aj na hodine dejepisu, využijúc problémové vyučovanie.

Za zapožičanie putovnej výstavy Matice slovenskej Odkaz štúrovskej generácie  a spoluprácu ďakujeme Domu Matice slovenskej v Michalovciach.

Mgr. Matej Starják, PhD.