World design – reuse of telephone boots

World design – reuse of telephone boots

V dňoch 8.- 12. novembra 2022 sa naši žiaci 4. ročníka Matúš Hirjak, Viktória Mašľanová, Soňa Spišáková a Daniela Bežovská zúčastnili zahraničnej stáže v Španielsku na Univerzite UNED. Absolvované workshopy boli cielene zamerané na redizajn starých telefónnych automatov na moderné multimediálne médium.

Vytvorený projekt popisuje Matúš Hirjak (IV.E) takto: „Autorským zámerom bolo navrhnúť multifunkčný objekt poskytujúci priestor pre výmenu kníh a hračiek takzvaný book swaping a zároveň vytvoriť inšpiratívny priestor pre detskú hru a oddych.

Pozoruhodný je ekologický aspekt projektu, keďže naprojektovaný objekt pozostáva z recyklovaných starých telefónnych automatov, ktoré v dôsledku rozvoja individuálnych telekomunikačných prostriedkov stratili účel. Navrhnutý objekt je členený na dve výrazne štruktúry, vstupné portály spojené tunelom, pozdĺž ktorého sa nachádza polička pre knihy, ktoré by mali byť zoradené v rade podľa obsahu .
Beletrizovaná literatúra má byť umiestnená bližšie k portálu A, ktorý predstavuje vstup do sveta fantázie a literatúra faktu má byť bližšiek k portálu B cez ktorý sa človek pomyselne opäť vracia do reality. Pri tvorení návrhu sa vychádzalo z myšlienky, že kniha je uzavretý svet . Každá kniha je napísaná v inom čase, niekým iným a prináša jedinečné príbehy. Kniha je jediná vec , ktorá svojou podstatou narúša kontinuitu časopriestoru. Na zadnej stene jedného z portálov je vytvorený priestor pre zdieľanie hračiek.
Snahou pri navrhovaní celého projektu bolo dosiahnuť ilúziu, ktorá inšpiruje. Samotný rad kníh uložených v poličke dotvára priehľadnú časť fasády svojou, farebnosťou rôznorodosťou a vytvára ilúziu pohybu. Celý návrh využíva geometriu hmoty. Geometria pyramídy umožňuje vyplniť vnútorný plášť štyrmi protiľahlými zrkadlami, ktoré by tak mohli odrážať a skresľovať realitu a vytvárať dojem viac dimenzionálneho priestoru, portálu na rozhraní dvoch svetov. Výrazným prvkom exteriéru sú dve ceruzky. Ceruzky symbolizujú dualitu, protiklad, svet striktne racionálnej reality a svet fantázie alebo dva základné elementy, ktoré sa navzájom kombinujú a vzájomne na seba pôsobia. Medzi dvomi ceruzkami, ktoré akoby farbili svet je tunel so širokou paletou farieb. Hoci sa svet zdá niekedy čiernobiely v skutočnosti je zmesou rôznych farieb. Na prednej strane je umiestnená odstupňovaná lavička pre pohodlné sedenie a oddych.

Vstupný portál do sveta fantázie má podobu kľúčovej dierky, ktorou si dieťa pomyselne odomyká svoju fantáziu a zamyká pred okolitým svetom , ktorý oberá ľudí o ideály a sny. Plocha popri kľúčovej dierke je šachovnicová. Silným výrazom je apel, že politika, pretvárka vyjadrená šachovnicou nesmie byť súčasťou sveta dieťaťa. Na zadnej strane je racionálny svet znázornený edukatívnym prvkom stenou s číslicami. S narastajúcou hodnotou čísla sa zväčšuje plocha a mení odtieň farby plochy.
Druhý vstupný portál znázorňujú dvere ozvláštnené špirálou, ktorá umožňuje možnosť návratu dospelých do detstva a zmenu pohľadu na svet. Zadanie projektu,  rozpočet a samotný účel umožňovali vytvoriť takýto komplexný návrh, ktorý sa snaží nebyť len praktickým ,ale zároveň sa snaží plniť aj funkciu držiteľa estetickej hodnoty a vyššej myšlienky, posolstva.

Projekt vytvorený Soňou a Danielou má tiež širokospektrálne využitie, napr. si ho vieme predstaviť i v priestoroch nášho školského areálu.

 

Naši študenti presvedčili, že sú kreatívni, vedia pracovať tímovo a konkurovať aj vysokoškolákom v zahraničí. Bola to pre nich neskutočná skúsenosť a príležitosť rozšíriť si obzory. Svoje projekty po dokončení obhajovali verejne v angličtine už z Michaloviec online a zožali obrovský úspech. Ďakujeme im za skvelú reprezentáciu školy a Mestu Michalovce i partnerskému Vila- real za príležitosť a nové skúsenosti.