Ako sa zamilovať do chémie

Ako sa zamilovať do chémie

V dňoch od 11. do 13. januára 2023 sa študenti 3. ročníka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach prírodovedného zamerania pod gesciou RNDr. B. Semkovej a Mgr. E. Dudášovej zúčastnili laboratórnych cvičení na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Na katedre organickej a analytickej anorganickej chémie mali možnosť realizovať laboratórne cvičenia, ktoré im vybavenie nášho školského laboratória neumožňuje. Vyskúšali si  jeden deň vysokoškoláka na vlastnej koži i skutočnú chémiu v praxi.

 

RNDr. Beáta Semková