Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 18. januára 2023 sa konalo na Gymnáziu, Ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce, konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci a výsledky nás veľmi potešili.

Kategória 2A:

  1. miesto Martina Gerberyová z 1.C
  2. miesto Michaela Timková z 2.C

Kategória 2B:

1.miesto Kristína Borošová z 4.B

2.miesto Filip Hamadej z 4.C

Všetci štyria žiaci si okrem víťazstva a postupu na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach, vyslúžili aj obdiv a pochvalu poroty za peknú nemčinu a kultivovaný prejav.

Herzlichen Glückwunsch!

Mgr. Ľudmila Sušková, PK NEJ