Rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti

Rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti

Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre študentky a študentov stredných škôl. OKM reaguje na nedostatok vzdelávania v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí.

Prečo potrebujeme OKM?

  • až 56% ľudí na Slovensku je náchylných veriť tvrdeniam, ktoré obsahujú klamstvá či konšpirácie (GlobSec)
  • len 16% mladých ľudí si overuje informácie z médií vždy alebo takmer vždy (RmS)
  • až 55% slovenských študentov uviedlo, že sa v škole neučili rozpoznávať nedôveryhodné informácie (PISA)

Ciele OKM

  • Posilniť odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným taktikám
  • Rozvinúť argumentačné zručnosti mladých ľudí
  • Zvyšovať kvalitu verejnej diskusie
  • Naučiť mladých ľudí overovať správy a určovať dôveryhodné zdroje informácií
  • Vytvoriť zdravé návyky pri trávení času na sociálnych sieťach
  • Zlepšiť schopnosť korektne interpretovať dáta, štatistiky a grafy

Olympiády kritického myslenia (OKM) sa v decembri zúčastnilo päť žiakov našej školy. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi a postupujú do krajského kola. Z toho Zuzana Kačkošová z 2.B obsadila 21. miesto v kategórii pre 1. a 2. ročník a 56. miesto v kategórii pre 3. a 4. ročník obsadil Lukáš Hrobák zo 4.A. Celkový počet „zahrievacieho“ národného kola bol 4000 žiakov stredných škôl.

Blahoželáme!

Mgr. Natália Demková