Deň otvorených dverí 2023

Deň otvorených dverí 2023

Dňa 9. februára 2023 sa v priestoroch Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach uskutočnil Deň otvorených dverí 2023.

Povolanie, to je rozhodnutie na celý život. Uvedomujú si to aj deviataci, ktorí majú svoje malé sny o veľkej budúcnosti. Prítomnosť ich pomaly núti robiť rozhodnutia, aby si vybrali správnu cestu.

Po dvoch covidových rokoch sme deviatakov a ôsmakov ZŠ  privítali v priestoroch našich laboratórií, odborných učební a učebniach školy, kde sa záujemci o štúdium u nás mohli oboznámiť s vyučovaním na našej škole, vyskúšať si rôzne pokusy, riešiť úlohy či prežiť jeden príjemný deň stredoškoláka. Opäť sme sa stretli s nekonečným počtom otázok od žiakov ZŠ a ich rodičov, ktoré sme im vždy ochotne zodpovedali.

Aký bol teda Deň otvorených dverí?

Z nášho pohľadu určite úspešný. Školu navštívilo množstvo detí i rodičov. Školskými chodbami sa niesli pozitívne ohlasy na bohatý program, skvelé zážitky a množstvo zodpovedaných otázok. To, že pedagogický zbor  podporuje u žiakov kreativitu, samostatnosť a zdravé sebavedomie, určite ukázali všetci, ktorí prezentovali jednotlivé predmety a aktivity. Nechýbali informácie o študentskom živote, školskom parlamente, projekte Erasmus+, FinQ, DofE, exkurziách a všeličom inom.

Prijímačky na SŠ sa blížia a my vám všetkým, deviataci,  držíme palce 🙂

Foto: Peter Džama, III.A