English Essay Competition

English Essay Competition

Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku

Témy ako morálna integrita skutočných lídrov, hodnota čistého vzduchu či predstava sveta,
v ktorom nevládnu peniaze boli podnetom k zamysleniu sa v školskej súťaži v kreatívnom písaní esejí v anglickom jazyku English Essay Competition.

Zúčastnilo sa jej 30 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (žiaci 1. – 2. ročníka a žiaci 3. – 4. ročníka). Ich úlohou bolo v stanovenom čase a rozsahu vyjadriť svoje postoje v jednej z deviatich zvolených tém. Zmyslom súťaže, ktorej 5. ročník sa uskutočnil dňa 17. februára 2023, je zdokonaliť svoju jazykovú zručnosť v písaní a vo vyjadrovaní sa k mnohorakým podobám súčasného sveta.

Práce, ktorých výber bude uverejnený v elektronickom zborníku na webovej stránke školy, posúdi odborná komisia učiteľov ANJ do 22. marca 2023.