EnviroSprávy z GPH

EnviroSprávy z GPH

 1) RECYKLOHRY pokračujú

Gymnázium Pavla Horova sa v jeseni zapojilo do projektu Recyklohry, ktorý realizuje spoločnosť Asekol, s. r. o. . Začali sme zberom nefunkčných mobilov, od februára pokračujeme zberom použitých batérií a drobných elektrozariadení. Presný čas a miesto, kam môžete elektroodpad a batérie nosiť, oznámime cez edupage. Už teraz si však v priloženom dokumente môžete pozrieť, aký nefunkčný spotrebič môžete doniesť k nám a my ho odovzdáme ďalej na recykláciu.

2) 31. januára 2023 sme na našej škole privítali pracovníkov nadácie ViaCarpatia, ktorí v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a ďalšími partnermi pripravili pre školy vzdelávací program Young4climate a prišli nám ho predstaviť. Jeho cieľom je upovedomiť mladú generáciu i širokú verejnosť o klimatických zmenách a jej dôsledkoch. V tomto projekte však budeme potrebovať výdatnú pomoc Vás – našich rodičov, priateľov, bývalých žiakov a priaznivcov.

RNDr. Andrea Ivanová, koordinátor ENV