Nemčinári opäť úspešní

Nemčinári opäť úspešní

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 15. 2. 2023 sa na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Našu školu reprezentovali:​

kategória A: Martina Gerberyová z I.C a Michaela Timková z II.C,

kategória B: Kristína Borošová zo IV.B a Filip Hamadej zo IV. C.

Martina Gerberyová obsadila krásne 3. miesto, Michaela Timková 6. spomedzi 13 sútažiacich.

Filip Hamadej 5. miesto a Kristína Borošová 7. miesto v kategórii s 11 súťažiacimi.

 

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Mgr. Ivana Biačková