Prípravná návšteva Irena Sendler Schule v Hamburgu

Prípravná návšteva Irena Sendler Schule v Hamburgu

Program Erasmus+ spája školy a mladých ľudí z rôznych krajín, a preto sa v dňoch 9. – 11. februára 2023 naše učiteľky Dagmar Herbecová, Ivana Biačková a Ľudmila Sušková zúčastnili prípravnej návštevy na Irena Sendler Schule v nemeckom meste Hamburg, aby nadviazali spoluprácu a dohodli podmienky vzájomnej výmeny žiakov. S riaditeľom ISS s Dr. Matthiasom Greitem a zástupcom p. Larsom Lankow-Mischurom sa dohodli, že naši nemčinári z jazykových tried vycestujú na projekt v júni 2023 a recipročne žiaci z Hamburgu navštívia Michalovce v októbri 2023.

Za pomoc ďakujeme našej bývalej dobrovoľníčke Emilie Mang, ktorá nám pomohla nadviazať kontakt s Irena Sendler Schule Hamburg. Komunikačným jazykom bude nemčina, takže naši žiaci si budú môcť jazykové kompetencie overiť v reálnom živote.