Študuj strojarinu

Študuj strojarinu

Dňa 17. februára 2023 sa naši žiaci zúčastnili Dňa otvorených dverí našej partnerskej Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácií a vysokú mieru uplatnenia absolventov. Ich špičkovo vybavené laboratóriá, posluchárne i učebne nás všetkých oslovili, zaujali pripravené prednášky, vodíkové technológie, prezentované odbory ako biomedicínske inžiniertvo a iné.

Viac: https://www.facebook.com/Strojnickafakulta

Ing. Otília Heveryová, RNDr. Mária Spišáková, PhD.