Výchovné koncerty

Výchovné koncerty

Boli slávni, úspešní, bohatí…

I napriek tomu ich život skončil veľmi skoro a tragicky. Jim Morrison, Curt Cobain, Amy Winehouse a mnohí iní. Spoločným menovateľom týchto tragédií boli drogy či alkohol. Sú mementom pre nás ostatných, ako nežiť a čo nerobiť.

Dnes dopoludnia sme sa nad takouto vážnou témou zamysleli na výchovnom koncerte s názvom Klub 27 vo veľkej sále MsKS v Michalovciach. Okrem zaujímavého hovoreného slova bolo vystúpenie popretkávané i legendárnymi skladbami spomenutých umelcov. Žiaci 2. a 3. ročníka veľmi pozorne vnímali skryté súvislosti, ktoré známych umelcov pripravili o to najvzácnejšie – vlastný život.

Druhé vystúpenie s názvom Svet peňazí ukázalo žiakom 1. a 4. ročníka, že ľahkovážne narábanie s financiami a nekonečné zadlžovanie môže viesť k obrovským problémom v podobe zničeného života či rozvrátených rodín. Pútavé rozprávanie o financiách a o zodpovednom narábaní s nimi bolo opäť sprevádzané známymi, tematicky vhodne vybranými skladbami.

Oba výchovné koncerty pre žiakov našej školy pripravila umelecká agentúra AmOs.

Ďakujeme…