Deň vody

Deň vody

22. marec je deň, v ktorý si pripomíname nenahraditeľnosť vzácnej tekutiny a jej zásadný význam pre ďalšie generácie.

Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a pripadol na 22. marec 1993.

Témou a mottom Svetového dňa vody 2023 je „Accelerating Change“ – urýchlime zmenu.

Keďže voda ovplyvňuje nás všetkých, potrebujeme, aby každý začal konať. To znamená Ty! Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.

SVETOVÝ DEŇ VODY sme si pripomenuli aj aktivitami v škole i mimo nej.

 

Kým v interiéri školy prevažovala v oblečení žiakov aj zamestnancov školy modrá – farba vody a GPHčkári vyjadrovali brainstormingom svoje názory na tému ,,Voda – čo pre mňa znamená, ako ju chránim, šetrím…..“, naši prírodovedci z I. B a II. B sa vybrali preskúmať vody v našej krajine. Oprášili sme naše vernierovské sondy a LabQuesty, zobrali eko – kufríky, siete a pomôcky a urobili sme si hodinu chémie v exteriéri.  No a čo sme zistili? Napríklad to, že prítomnosť malých vodných cyklov v krajine je nevyhnutná pre zmiernenie následkov klimatickej krízy. A verili by ste, že voda v jazierku na sídlisku IBV (tzv. ,,Baňa“) je po chemickej aj biologickej stránke viac znečistená, ako voda v rieke Laborec?

Naši prírodovedci už k záveru dospeli a zažili skvelý inšpiratívny deň na hodine chémie.

RNDr. Andrea Ivanová