Termíny prijímacích skúšok

Termíny prijímacích skúšok


 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

na vzdelávanie v Gymnáziu Pavla Horova  pre školský rok 2023/2024

TERMÍN: 4. máj 2023

TERMÍN: 9. máj 2023

Počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2023/2024: 150

 

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania po I. kole: 19. máj 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača po I. kole najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

INFORMÁCIE:

e-mailom:     gph@gphmi.sk

telefonicky:  sekretariát školy: 056/6423097

                     riaditeľka školy: 0911970448