DSD I – jazyková skúška B1

DSD I – jazyková skúška B1

DSD I – Sprachprüfung B1 (jazyková skúška B1)

Opäť po roku nastal čas ukázať svoje  znalosti nemeckého jazyka. Teší nás, že napriek absencii jazykovej triedy v nemeckom jazyku sa na príprave na skúšky i na  jej vykonaní zúčastnilo 17 našich žiakov.

20. marca 2023 sa konala ústna skúška, pozostávajúca z prezentácie, jej obhájenia a konverzačného rozhovoru. 23. 03. 2023 sa žiaci podrobili písomnej skúške. Jej časti boli čítanie s porozumením, posluch s porozumením a písomná komunikácia.

Výsledky sa dozvieme o pár mesiacov, keďže práce sa opravujú v Nemecku.

Držíme palce, nech sú všetci naši úspešní!

Mgr. Ivana Biačková