6. ročník Modelového Európskeho Parlamentu

6. ročník Modelového Európskeho Parlamentu

Žiaci Z. Kačkošová, M. Timková, A. Stuľák, R. Marek a R. Černega majú za sebou namáhavé víkendové dni, v dňoch 31.3. – 2.4.2023 sa zúčastnili 6. ročníka konferencie Európskeho modelového parlamentu (MEP) v Bratislave.

Táto konferenica je národným kolom simulácie Európskeho parlamentu, kde si žiaci majú možnosť rozvíjať svoje rétorické a argumentačné zručnosti, rozšíriť svoj všeobecný prehľad, či zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku. MEP je podujatie vo forme 3-dňovej konferencie určenej pre stredoškolákov, konajúce sa v mnohých európskych krajinách, zamerané na podporu občianskej angažovanosti a zvýšenie počtu vzdelaných, politicky schopných európskych lídrov zajtrajška.

Počas tejto konferencie študenti pracujú v malých skupinách, tzv. výboroch (napr. výbor bezpečnosti a obrany, výbor pre ústavné záležitosti a pod.), v ktorých si musia poradiť s konkrétnym problémom a zároveň navrhnúť riešenia, ktoré potom vo forme legislatívy prezentujú ostatným účastníkom konferencie na plenárnom zasadnutí.

Výstupom z národného kola tejto konferencie je postup tých najlepších delegátov zo Slovenska ako reprezentantov našej krajiny na medzinárodných kolách,

120 žiakov zo Slovenska a Česka simulovalo úlohy členov Europarlamentu zaoberaním sa rôznymi témami týkajúcimi sa súčasnej politickej situácie. Náš tím úspešne zvládol všetky zadania, k čomu im blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Natália Demková