Cena KSK za rok 2022

Cena KSK za rok 2022

SLNÉ ZÁŽITKY, VÝNIMOČNÍ ĽUDIA –  OCEŇOVANIE OSOBNOSTÍ KSK za rok 2022

Celkovo osem jednotlivcov, osem kolektívov a jedna historická osobnosť. Ocenenia osobností Košického samosprávneho kraja získali inšpiratívni ľudia, ktorí svojou usilovnou prácou rozvíjajú a zveľaďujú náš kraj.

Na jednom mieste sa dňa 23. apríla 2023 zišli špičky východu z oblasti vedy, umenia, športu, inovatívnych technológií, dobrovoľníctva, archeológie, gastronómie, či pomoci zraniteľným skupinám ľudí a nechýbali mladé talenty.

Výnimoční, inšpiratívni, energickí ľudia s veľkým srdcom a úžasnými schopnosťami. Výber tých top bol náročný a my sme hrdí, že sme mohli byť medzi ocenenými.

Všetky podrobnosti o ocenených sa dozviete na webovej stránke www.osobnostiksk.sk.

Z rúk predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku prevzala za Gymnázium Pavla Horova Cenu Košického samosprávneho kraja pani riaditeľka Katarína Olšavová.

Zastupiteľstvo KSK udelilo Cenu Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Gymnáziu Pavla Horova pri príležitosti 100. výročia založenia školy, za dlhoročnú inovatívnu prácu pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese a za výborné výsledky študentov aj absolventov školy.

Je to ocenenie práce generácií zanietených pedagógov, ostatných zamestnancov školy, šikovných žiakov, súzvuku s rodičmi, partnermi i zriaďovateľom.

Viac na: https://osobnostiksk.sk/osobnosti2022/gymnazium-pavla-horova-v-michalovciach/

Zasvätili sme naše profesné životy výchove a vzdelávaniu mladej generácie, tak nech sa nám darí ďalších 100 rokov v duchu toho nášho GENS UNA SUMUS. Nech duch školy stále žije! ĎAKUJEME za priazeň a podporu.

Záznam z udeľovania ocenení: https://youtu.be/3iudAj34fQY