Chémia zážitkovo

Chémia zážitkovo

Dňa 12. apríla 2023 trieda II.B vymenila priestory školského chemického laboratória za priestory Environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia (EVVZ) v Michalovciach. Priestory EVVZ nám ponúkli nielen pohľad do histórie vodárenskej spoločnosti, ale aj ukážku moderných technológií pri výstavbe vodovodov a kanalizácie. V laboratóriu na monitorovanie čistoty vody sa naši žiaci pokúsili stanoviť obsah dusičnanov a dusitanov. Pozreli si náučný film o úprave vôd a výstavbe vodnej nádrže Starina, ktorá nás zásobuje vodou.

 

V rámci interaktívnej výučby sme sa dnes dozvedeli, odkiaľ k nám pitná voda prichádza, kam smeruje a kde končí.

RNDr. Andrea Hajniková