Deň narcisov

Deň narcisov

Dňa 20. apríla 2023 sa už po 27. krát konala verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Deň, keď mjú všetci príležitosť pod znakom žiarivo-žltého kvetu narcisu prejaviť podporu myšlienke boja proti rakovine na Deň narcisov.

Žltý narcis ako symbol boja proti rakovine sa vo svete po prvýkrát objavil v roku 1987 v Írsku. O tri roky na to vznikla slovenská organizácia Liga proti rakovine, pridala sa k programu Európa proti rakovine a postupne sa začala zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stala sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie. Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch súvisiacich s ochorením.

Dobrovoľníci z našej školy (žiaci II. B, II. F, III. E, I. F a I. B) sa zúčastnili zbierky aj v uliciach mesta. Niektorí aj vo svojom voľnom čase, po vyučovaní. Za čo im všetkým patrí veľká vďaka. Za koordináciu ďakujeme RNDr. Danke Opalkovej.

Prečo podporiť zbierku narcisov ? Mnohí z vás majú vo svojom okruhu ľudí, ktorí trpia onkologickým ochorením. Vhodením dobrovoľného príspevku do krabičky dobrovoľníkov Liga proti rakovine poskytne pacientom a ich rodinám dôležitú pomoc. Taktiež podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, občianske združenia, ale aj výskum v oblasti liečby onkologických ochorení. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

Ďakujeme všetkým, ktorí pripnutím narcisu v tento deň a príspevkom do zbierky vyjadrili spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Srdečne ďakujeme v mene onkologických pacientov.