Európsky imunizačný týždeň

Európsky imunizačný týždeň

V dňoch 24. – 29. apríla 2023  prebieha kampaň Európskeho imunizačného týždňa.

Témou  EIT pre rok 2023 je „Dobehnime zabudnuté očkovanie“.

Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu dať sa zaočkovať v dostatočnom predstihu ešte predtým, ako sa vyskytneme v rizikovom prostredí, v ktorom môžeme byť vystavení rôznym infekčným ochoreniam.

Edukačný materiál  RÚVZ Michalovce pozrite TU

Európsky imunizačný týždeň

Európsky imunizačný týždeň

V dňoch 24. 4. – 29. 4. 2023 prebieha kampaň Európskeho imunizačného týždňa (EIT).

Témou EIT pre rok 2023 „Dobehnime zabudnuté očkovanie“.

Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu zaočkovať sa v dostatočnom predstihu ešte predtým, ako sa vyskytneme v rizikovom  prostredí, kde môžeme byť vystavení rôznym infekčným ochoreniam.

Témou EIT pre rok 2023 „Dobehnime zabudnuté očkovanie“.

Viac v dokumente TU