Jugend debattiert

Jugend debattiert

Jugend debattiert. Mládež debatuje.

Aké je to vysloviť nahlas svoj názor a vedieť si ho obhájiť?  A to nie je všetko – treba to dokázať v nemeckom jazyku!

Dňa 31. marca 2023 sa naše žiačky Martina Gerberyová a Olívia Krajňaková zúčastnili na súťaži Jugend debattiert, ktorá sa konala na Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice. Dvanásti súťažiaci mali na tému Potrebujeme na prácu na sociálnych sieťach vodičský preukaz? ukázať svoje rečnícke, presviedčacie a jazykové schopnosti.

Naše dievčatá získali neoceniteľné skúsenosti. Napriek tomu, že boli z účastníkov najmladšie a s týmto typom súťaže sa stretli po prvýkrát, vypočuli si uznanie sa svoj výkon.

Už teraz netrpezlivo čakáme na budúcoročnú tému a tešíme sa na zaujímavé názory.

Mgr. Ivana Biačková