Slovo nakloní aj vesmír

Slovo nakloní aj vesmír

„Slovo nakloní aj vesmír.“ (Miroslav Válek)

V galérii Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra sa 31. marca 2023 konalo regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína, celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. Zúčastnilo sa na ňom desať žiakov Gymnázia Pavla Horova, dvaja žiaci súťažili pod hlavičkou základných umeleckých škôl.

V IV. kategórii stredoškolákov v umeleckom prednese poézie ocenenia získali: čestné uznanie Dominika Pehaničová, I. F, 3. miesto,  Peter Ondrik, III. D, 2. miesto, Šimon Šandor Berila, I. E (ZUŠ), 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola súťaže, Janka Dzurillová, I. E:

V próze umiestnenia získali: 2. miesto Oliver Horváth, III. F (ZUŠ) a 1. miesto Gabriel Kuriľak, III. B, ktorý bude našu školu reprezentovať aj v krajskom kole súťaže.

Súťaž mala vysokú úroveň, a preto si pochvalu zaslúžia aj Tamara Hamadejová, I. C, Sofia Čeheľová, II. C, Barbora Rosolová, II. D a Dávid Lechan, II.F.

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

Mgr. Slávka Štovková