Úspech je veda – ak máte na to podmienky, dosiahnete výsledok

Úspech je veda – ak máte na to podmienky, dosiahnete výsledok

Klasik by povedal, že čím viac toho vieme, tým lepšie veci v každodennom živote robíme.

Odhodlanie a odvaha nasledovať, no najmä prakticky napĺňať tieto múdre slová našim žiakom rozhodne nechýba. Presvedčili o tom aj v piatok 31. marca 2023 na jubilejnom 45. ročníku stredoškolskej odbornej činnosti na SPŠ dopravnej v Košiciach. O tom, že konkurencia nikdy nespí svedčí fakt, že v krajskom kole sa zišlo 224 súťažiacich v sedemnástich odboroch. Do úlohy favoritov sa vďaka svojmu zanieteniu, prezentačným, osobnostným danostiam, ale aj nápaditosti presadili žiaci III. D triedy, zameranej na rozšírené vyučovanie prírodných vied.

Naša osobitná vďaka patrí Nikole Marcinčákovej (III.D), ktorá s prácou „Parfumy“ v odbore chémia pod odbornou gesciou RNDr. Beáty Semkovej, obsadila skvelé tretie miesto.

Rovnako plní očakávania držíme palce a ďakujeme Samuelovi Penksovi (III.D), ktorý v odbore teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba s prácou „Rezbárstvo – výroba i tvorba“ pod odbornou gesciou PhDr. Agáty Košičanovej PhD, obsadil druhé miesto a bude nás reprezentovať na celoštátnom kole v dňoch 25. – 28. apríla 2023 v Modre.

Ďakujeme aj ďalším jedenástim súťažiacim, ktorí sa zúčastnili aktuálneho ročníka SOČ a pevne veríme, že krédo našej gymnaziálnej rodiny „Sapere Aude“ budeme všetci naďalej realizovať v spoločnom porozumení a dialógu učiteľa so žiakom, ktoré nás vedie k spoločnej progresivite.

Mesiac marec bol na súťaže naozaj bohatý:

Biologická olympiáda, kat. B – teoreticko-praktická časť , krajské kolo, Richard Čornej (II.B)  – 3. miesto, postup na CK

Biologická olympiáda, kat. A – teoreticko-praktická časť , krajské kolo, Diana Čačková (IV.B)  – 5. miesto

Biologická olympiáda, kat. A – teoreticko-praktická časť , krajské kolo, Lujza Lea Lavriková (II.B) – 10. miesto

Regionálne finále DŠS v nohejbale dievčat – 4. miesto

Regionálne finále DŠS v nohejbale chlapcov – 2.miesto

Okresné kolo tradičnej celoštátnej vedomostnej súťaže z astronómie “Čo vieš o hviezdach 2023” sa uskutočnilo v dňoch 28. – 30. 3. 2023. Súťaže sa v troch vekových kategóriách zúčastnilo 26 súťažiacich. Tí v nej odpovedali na otázky z rôznych oblastí astronómie, riešili slepú mapku oblohy, astronomické príklady a test z histórie astronómie. Najlepšie umiestnenie z deviatich našich žiakov získal Ján Holman, 2.miesto a Nikola Beňáková, 3.miesto. Výsledky vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach 2023“ nájdete na linku: https://hvezdaren-mi.sk/vysledky-okresneho-kola-sutaze…/

Všetkým našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu.