Festival Alexandra Duchnoviča

Festival Alexandra Duchnoviča

V dňoch 17. – 18. mája 2023 sa žiačky 2.C triedy Sofia Drožetská a Dominika Mitníková zúčastnili 61. Festivalu drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča, ktorý organizuje Zväz Rusínov – Ukrajincov Slovenskej republiky v Prešove.

Na Festivale sa súťažilo v piatich vekových kategóriách. V 4. kategórii poézia Sofia Drožetská obsadila krásne 2. miesto. Blahoželáme!

Mgr. Anna Nemcová, DiS. art.