Bootcamp

Bootcamp

Dňa 17. mája 2023 sa konal na Strojníckej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach Bootcamp – AKO FUNGUJE PRIEMYSELNÝ PODNIK v spolupráci so SOVA Digital a.s. pre žiakov z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

1.  skupina so 17 žiakmi navštívila TestBedu

2. skupina so 14 žiakmi absolvovali prehliadku Ústavu automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky pod vedením prof. Ing. Michala Kelemena, PhD.

Pomáhame našim žiakom spoznávať ich budúcnosť.

RNDr. Mária Spišáková, PhD., Ing. Otília Heveryová