Certifikáty DSD 2 slávnostne odovzdané

Certifikáty DSD 2 slávnostne odovzdané

Die Welt ist nicht genug!​​​                                     Svet nie je dosť!

Bleib hungrig alle Zeit.                                         ​​​​Zostaň neustále hladný. ​

Dein Wissen hat Bezug.                                       Tvoje vedomosti nie sú len hosť.

Zu deiner Fähigkeit.                                              ​​​​Je to dôkaz, že si schopný.

Odovzdávanie certifikátov DSD 2 (Deutsches Sprachdiplom) je znakom, že sa končí štvorročné gymnaziálne štúdium našich žiakov.

K maturitnému vysvedčeniu pribudne dokument, ktorý potvrdzuje ovládanie nemeckého jazyka na úrovni B2/C1, a jeho majiteľ má právo študovať na nemeckej vysokej škole.

Tento rok pribudlo k desiatkam predchádzajúcich držiteľov tohto diplomu ďalších osem žiakov: Michaela Gerberyová, Filip Hamadej,  Barbora Lukáčová, Kristína Borošová, Sofia Ivanková, Rebeka Jusková, Nguyen Hong Hanh, Sofia Vargová.

Gratulujeme! Viel Erfolg im Leben.  Veľa úspechov v živote.

Mgr. Ivana Biačková