Kurz ochrany života a zdravia

Kurz ochrany života a zdravia

V dňoch 22. – 26. mája 2023 absolvujú naši tretiaci kurz ochrany života a zdravia. V stredu kurz pokračoval teoretickou časťou v priestoroch školy, kde žiaci tretieho ročníka absolvovali odborné prednášky. Príslušníčky finančnej správy prednášali žiakom na tému fyzická osoba a colné konanie pri prejednaní tovaru neobchodného charakteru a v postavení turistu, či už je to na vnútornom trhu alebo pri dovoze tovaru z tretích krajín, mimo Európskej únie. Na predvádzaných vzorkách tovaru sa snažili vysvetliť ochranné prvky a znaky, na základe ktorých je možné rozpoznať originálny výrobok od jeho napodobeniny, teda fejku. Vysvetlili, že ochrana ohrozených voľne žijúcich živočíchov a rastlín spadajúcich pod medzinárodný dohovor CITES je cieľom ďalšej kontrolnej činnosti.

Druhá prednáška bola zameraná na prezentáciu práce armády SR, možností štúdia a zamestnania, význam práce v ozbrojených zložkách v mierových podmienkach a ich súčinnosť s ostatnými silovými zložkami.

Mgr. Iveta Valisková