Ocenili najúspešnejších

Ocenili najúspešnejších

Pri príležitosti ukončenia gymnaziálneho štúdia vedenie školy ocenilo tých štvrtákom, ktorí sa každodenným prístupom ku školským povinnostiam, rešpektovaním noriem slušného správania, zmyslom pre priateľstvo stali príkladom pre mladších spolužiakov.

Osobitne poďakovalo tým študentom, ktorí našu školu reprezentovali vo vedomostných či umelecky orientovaných olympiádach  a súťažiach, v športových podujatiach ale i rôznych charitatívnych spoločensky prospešných akciách:

IV.A

Matej Rovder  za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Fyzikálnej olympiády, Matematickej olympiády, Olympiády v informatike, súťaží Tangram a Zenit, v celoštátnom kole Biologickej olympiády a Geografickej olympiády, v súťažiach Košický Matboj, Klokan, Čo vieš o hviezdach, Prírodovedný päťboj a Generácia EURO, v medzinárodných súťažiach Matematický Náboj, Vedecký štvorboj, Matematický B-DAY a IJSO 2019 v Katare,

Vladimír Jančár za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády v informatike a súťaže Zenit, v celoštátnom kole Matematickej olympiády, v súťažiach Expert, Klokan, Palma, Prírodovedný päťboj, Košický Matboj a Generácia EURO, v medzinárodných súťažiach Matematický Náboj, Vedecký štvorboj, Matematický B-DAY a ďalších prírodovedných súťažiach, za pomoc pri organizovaní súťaže Náboj junior, IT tábora GPH a aktívnu prácu v projekte IT Lab Creativity 2022,

Tomáš Süč za úspešnú reprezentáciu školy v projekte IT Lab Creativity 2022, pomoc pri organizovaní IT tábora GPH a prípravách prezentácií školy,

Svätoslav Holonič za úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnej súťaži Generácia EURO, v projekte IT Lab Creativity 2022, pomoc pri organizovaní IT tábora GPH a prípravách prezentácií školy,

Gregor Bugri za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach Zemplínske pero, Škultétyho rečňovanky, Medziriadky a Štúrov Zvolen, za účasť v projekte Schulbrücke a dobrovoľnícku činnosť v Zemplínskom múzeu v Michalovciach,

Martin Komárek za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom kole Geografickej olympiády a Olympiády Podnikový hospodár, v súťažiach Čo vieš o hviezdach a Generácia EURO, v celoslovenskej súťaži v tvorbe videí na tému Medzinárodný deň jazykov a pre projekt FinQ, za pomoc pri prípravách videoprezentácií školy, za tvorbu mimoškolských vzdelávacích videí s témou finančnej gramotnosti a za prácu v redakčnej rade školského časopisu KOCKY.

IV.B

Juraj Pavolko za úspešnú reprezentáciu školy v krajských a celoštátnych kolách súťaží Matematický B-DAY, Matematický Náboj, Matematický klokan, Turnaj mladých fyzikov, Fyzikálny korešpondenčný seminár, Fyziklání a za reprezentáciu školy vo volejbale,

Diana Čačková za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Biologickej olympiády a v súťažiach iBobor, Matematický klokan, Fyziklání a Fyzikálny Náboj, za pomoc pri organizovaní IT tábora GPH a za aktívnu dobrovoľnícku a charitatívnu činnosť,

Matúš Tomovčík za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ na krajskej a celoštátnej úrovni a v celoštátnom kole Olympiády Podnikový hospodár,

Kristína Borošová za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku a súťaže Shakespeare Memorial, v celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v SOČ na celoštátnej úrovni, v súťaži English Essay Competition a aktívnu prácu v projekte European Student Councils,

Daniela Bežovská za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach iBobor, Matematický klokan a bežeckých súťažiach, v SOČ na krajskej úrovni, za aktívnu prácu v projekte DofE, v projekte s partnerským mestom Vila Real a za rôzne kultúrno-spoločenské a dobrovoľnícke aktivity,

Martin Ivan za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Geografickej olympiády, v celoštátnom kole Biologickej olympiády a reprezentáciu školy vo florbale,

Ema Dudová za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ na celoštátnej úrovni, v súťažiach v stolnom tenise a za aktívnu dobrovoľnícku a charitatívnu činnosť.

IV.C

Juliána Biačková za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom kole súťaže Ruské slovo, na medzinárodnom festivale Ruská pieseň nad Dunajom a v súťažiach v stolnom tenise,

Filip Hamadej za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v Olympiáde v nemeckom jazyku, v súťažiach v džude a za účasť v projekte Schulbrücke,

Radovan Kokoš za úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnej súťaži Jazykový kvet, na Majstrovstvách Slovenska v basketbale chlapcov a za účasť v projekte Schulbrücke,

Soňa Spišáková za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom kole súťaže Expert Geniality Show a v česko-slovenskom kole súťaže v dejepise, za aktívnu prácu v projekte s partnerským mestom Vila Real a za pomoc pri organizovaní IT tábora GPH.

IV.D

Beáta Kasincová za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku a v celoštátnom kole súťaže Juvenes Translatores, za prípravu podcastov GPH, prípravu a realizáciu aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a Dňa otvorených dverí GPH, za pomoc pri organizovaní IT tábora GPH a za aktívnu prácu v triednom kolektíve,

Peter Moravec za úspešnú reprezentáciu školy na Majstrovstvách Slovenska v basketbale chlapcov, v súťažiach vo florbale a za aktívnu prácu v triednom kolektíve,

Maroš Sokirka za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy na Majstrovstvách Slovenska v basketbale chlapcov a v súťažiach vo florbale,

Adam Bujdoš za úspešnú reprezentáciu školy na Majstrovstvách Slovenska v basketbale chlapcov.

IV.E

Matúš Hirjak za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády ľudských práv a v súťaži Mladý Európan a za aktívnu prácu v projekte s partnerským mestom Vila Real,

Martin Matejovič za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach vo florbale a aktívnu prácu v triednom kolektíve,

David Jacečko za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Mladý Európan a v jazykových súťažiach,

Dávid Kornúc za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu školy na Majstrovstvách Slovenska v basketbale chlapcov a v jazykových súťažiach a za aktívnu prácu v triednom kolektíve.

IV.F

Anna Hoptajová za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Biologickej olympiády, v celoštátnej súťaži Finančná olympiáda a FinQ, v projekte LYNX a za aktívnu prácu v Školskom parlamente a triednom kolektíve,

Sandra Varhaniková za úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnej súťaži Finančná olympiáda a FinQ a za aktívnu prácu v triednom kolektíve,

Simona Pazičová za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnej súťaži FinQ a za aktívnu prácu v triednom kolektíve,

Dana Bobošová za výborný prospech, vzornú dochádzku, úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnej súťaži FinQ a za pomoc pri organizovaní IT tábora GPH,

Anna Kristína Čižmárová za úspešnú reprezentáciu školy v hádzanej dievčat na rôznych úrovniach a v súťažiach v basketbale a vo futsale,

Alexandra Ožvátová za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v Medzinárodnej dištančnej súťaži tvorivých prác v ruskom jazyku a v súťažiach v hádzanej dievčat na rôznych úrovniach.