Kariérové poradenstvo v praxi

Kariérové poradenstvo v praxi

„Ľudia, ktorí poznajú svoj typ osobnosti a robia prácu, ktorá ich baví, majú v priemere o 60% vyšší plat ako ostatní pracujúci.“

Preto sme sa rozhodli čas maturitných skúšok využiť u žiakov nižších ročníkov na spoznávanie seba, aby sme študentom pomohli pri výbere povolania. Do aktivity sa zapojili študenti 2. ročníka, ktorých výsledky testovania príjemne prekvapili. Dozvedeli sa, aké sú ich základné črty osobnosti, aký typ povolania je pre nich najvhodnejší. Na základe tohto zistenia si študenti mohli vybrať najvhodnejší študijný program z 4309 , ktorí ponúka 34  vysokých škôl. Mladí ľudia pred maturitou nemajú ľahkú úlohu sa správne nasmerovať a vybrať si svoje vysnívané povolanie. Dúfame, že aj tieto aktivity im pomohli v kariérovom hľadaní.

V záujme podpory mäkkých zručností tzv. soft skills sme počas maturitných skúšok zrealizovali pre našich žiakov 1. ročníka psychosociálny výcvik. Počas skupinových aktivít sa študenti nielenže dozvedeli niečo viac o sebe a svojich spolužiakoch, ale pracovali na teambuildingu či vzájomnej kooperácii. Študenti mali priestor zamyslieť sa nad tým, ako ich vnímajú ostatní, čo si o sebe navzájom myslia, čo si vážia na svojich spolužiakoch. Rovnako tak sa naučili, že ocenenie, podpora, empatia či spolupatričnosť sú tou správnou cestou k podpore kolektívnych vzťahov.

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička

Mgr. Erika Dudášová, kariérová poradkyňa