ScienceOpenLab otvára svoje brány

ScienceOpenLab otvára svoje brány

ScienceOpenLab – Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis.

Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova  je vďaka svojej polohe dostupné pre žiakov Košického aj Prešovského kraja. Jeho cieľom je:

  • popularizácia prírodných vied,
  • vzbudenie záujmu o prírodné javy cez bádateľské aktivity,
  • aktívne osvojovanie si poznatkov vďaka experimentom,
  • prepájanie vedomostí s praxou,
  • vytvorenie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu detí k fyzike,
  • zvýšenie príťažlivosti štúdia prírodných vied.

Projekt vytvára priestor pre inšpiráciu učiteľov fyziky, podporuje prírodovedné vzdelávanie v zemplínskom regióne, a tým môže aspoň sčasti zabrániť odlivu mozgov do zahraničia. Centrum pozostáva zo štyroch laboratórií, tzv. ScienceOpenLabs, ktoré vedú viesť skúsení učitelia fyziky a informatiky. Tí si pre návštevníkov pripravili rôzne workshopy, semináre, školenia, prednášky a fyzikálne podcasty.

Projekt získal grant vo výške 30 000 eur. Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova má výbornú strategickú polohu pre žiakov základných a stredných škôl Košického aj Prešovského samosprávneho kraja a je dobre dostupné aj pre menej rozvinuté regióny. Škola je inovatívna, má skúsenosti s vytváraním bádateľských metodík, aktívne partnerstvá so ZŠ, SŠ, VŠ i ďalšími inštitúciami, ktoré zastrešia odbornú pomoc prednáškami, seminármi a školeniami na dohodnuté témy.

Fyzika je dnes pre mnohé deti strašiakom. Vytratil sa v nich hlad po vedomostiach a hlbší záujem o riešenie problémov či bádanie. Sme presvedčení, že pre žiaka je experiment na hodine fyziky nevyhnutný. Aktívne si tak osvojuje vedomosti a prepája teóriu s praxou.

Zámerom Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Gymnáziom Pavla Horova a partnermi projektu je aj takýmto spôsobom pôsobiť na myslenie žiakov a znížiť odliv intelektuálnej mládeže mimo Košického a Prešovského kraja.