Dilongova Trstená

Dilongova Trstená

V tradícii úspešných recitátorov na Gymnáziu Pavla Horova máme ďalších pokračovateľov. Po Horovovom Zemplíne a Hviezdoslavovom Kubíne nás reprezentovali žiačky druhého ročníka v ďalších dvoch súťažiach. Na krajskom kole súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička skončila Sofia Čeheľová na 1. mieste.

Do celoštátnej súťaže v umeleckom prednese spirituálnej poézie a prózy Dilongova Trstená sa zapojili dve žiačky. Karolína Hreňová (2. F) a Sofia Čeheľová (2. C), ktorej porota 2. júna 2023 za jej výkon udelila v 3. kategórii prednesu poézie 2. miesto.

Zohrialo nás slnko v Trstenej, všetkým želáme, aby nás hrialo aj v duši.

Mgr. Slávka Štovková